Phương pháp giúp chúng ta điều trị đái tháo đường không dùng thuốc

Nếu đái tháo đường không được kiểm soát một cách hợp lý thì sẽ tạo điều kiện đối với các triệu chứng trở nặng hơn và đồng thời từ đó hiện diện các biến chứng gây nguy hiểm đến cuộc sống hàng ngày hiện đại mỗi ngày cũng như tính mạng của con người.